loading

برگزاری و مدیریت رویداد 

 

هدف اصلی برگزاری یک رویداد جذب مخاطب گسترده جهت ایجاد فضای مذاکره حضوری، تبادل اطلاعات ، افزایش آگاهی و در نتیجه تبدیل مخاطبین به مشتریان بالفعل و توسعه تجارت داخلی و خارجی حاضرین در رویداد می ­باشد. محیطی که در آن رقابت، ارائه خدمات و کالاهای جدید، جذب سرمایه، انتقال دانش فنی و تکنولوژی و افزایش سهم بازار به خوبی و در سطحی شایسته امکان پذیر خواهد شد.

بنابراین تعیین اهداف براساس موضوع رویداد و استفاده از روش ­های گوناگون جهت جذب هرچه بیشتر مخاطبین هدف و برنامه ریزی در خصوص هدایت آنان به موارد مورد نظر از اهمیت ویژه­ ای برخوردار می­ باشد . گروه وینا با خلاقیت ، دانش فنی و تجربیات گسترده چندین ساله داخلی و بین المللی و با برنامه ریزی دقیق این مهم را مُیسر می نماید.